בר מצווה

מרכז לימוד תורה, דרשות, פרשת השבוע, הלכה יומית, לימוד יומי, חגים ומועדים.

שיעורי תורה - תורת אמת

זכור את אשר עשה לך עמלק – פרשת זכור

אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן, כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו

קרא עוד

הקשר בין המגילה לפרשה וסוד השמחה – פרשת תצווה

ניתן ללמוד מדברי המן לאחשוורוש הגדרה חשובה מאוד על ע ם ישראל. אמר המן לאחשוורוש 'ישנו עם אחד מפוזר ומפורד'.

קרא עוד

פרשת תצווה – רבנו אור החיים הקדוש

א( אור החיים הקדוש – עליית ראשון- ואתה תצוה בדווקא: 'וְ אַ תָּ ה תְ צַ וֶּה אֶ ת בְּ

קרא עוד

מעיל מכפר על לשון הרע – פרשת תצווה

מעיל מכפר על לשון הרע חז" ל )זבחים פח, ב( לימדונו שמעילו של הכהן הגדול היה מכפר על לשון הרע.

קרא עוד

קריאת התורה ירושלמי – פרשת ויקהל פקודי

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה ירושלמי – פרשת כי תשא

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה ירושלמי – פרשת תצוה

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה ירושלמי – פרשת תרומה

פרשת תרומה בר מצווה ראשון שמות פרק כ"ה א וַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר: ב דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְיִקְחוּ־לִ֖י תְּרוּמָ֑ה מֵאֵ֤ת כָּל־אִישׁ֙ אֲשֶׁ֣ר יִדְּבֶ֣נּוּ

קרא עוד

קריאת התורה ירושלמי – פרשת משפטים

https://www.youtube.com/watch?v=Y4FJcBQ8aM0 פרשת משפטים בר מצווה ראשון שמות פרק כ"א א וְאֵ֨לֶּה֙ הַמִּשְׁפָּטִ֔ים אֲשֶׁ֥ר תָּשִׂ֖ים לִפְנֵיהֶֽם: ב כִּ֤י תִקְנֶה֙ עֶ֣בֶד עִבְרִ֔י שֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים יַֽעֲבֹ֑ד

קרא עוד

קריאת התורה ירושלמי – פרשת יתרו

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה ירושלמי – פרשת בשלח

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה ירושלמי – פרשת בא

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה ירושלמי – פרשת וארא

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה ירושלמי- פרשת שמות

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

שירת הכלי – פרשת בשלח – הרב אריק נווה

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

פרשת בשלח, ט"ו בשבט – קריעת ים סוף, ביטחון בה' וסוד המן – הרב ראובן ששון

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

פרשת בשלח – הרב בן ציון מוצפי

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

פרשת בשלח – הרב זמיר כהן

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

בית נאמן – פרשת בשלח

כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם . שבוע טוב ומבורך. מה ששמענו עכשיו )בפיוט

קרא עוד

ביקור אצל ההורים

כשהולכים לבקר הורים בביתם, זה אולי קצת יותר נח מלארח אותם אצלנו, אבל גם במצב הזה עלינו לזכור שההורים בוחנים

קרא עוד

הרה"ג רבי חיים פלאג'י

הרה"ג רבי חיים פלאג'י זצ"ל משחר ילדותו נודע כמתמיד עצום, וכך העיד על עצמו בספרו 'צואה מחיים' "ומעיד אני עלי

קרא עוד

קריעת ים סוף

קריעת ים סוף בפרשתנו אנו מוצאים מאורע היסטורי שהתרחש לפני כ-3300 שנה – קריעת ים סוף. הנס הזה התרחש לפני

קרא עוד

שליחים טובים

מקצועות שונים היו ליהודי העיירה. האחד חייט והאחד סנדלר, האחד נפח והאחד פחח. גם מקומו של הגנב לא נפקד. יהודי

קרא עוד

מאמר חינוכי – פרשת בשלח

על הכל אשירה לה' – שירת הים מורכבים הם חייו של ילד. משימות, אתגרים, התמודדויות, ועוד מגוון רב של תפקידים.

קרא עוד

הברכה שנתארכה

לביתו של הרב לוי ביסטריצקי, רבה של העיר צפת, נכנס אברך צעיר, חרדי. לדבריו, הגיע לאיזור במסגרת שירות מילואים. בפיו

קרא עוד

פינת ההלכה – הלכות סחיטה

א( אסור מן התורה בשבת לסחוט זיתים או ענבים לתוך כלי ריק שאין בו אוכל כדי להשתמש במשקה שלהם, שהרי

קרא עוד

פרשת בשלח – אור החיים הקדוש

א( אור החיים הקדוש – עליית ראשון-למה לשון צער בתחילת גאולת ישראל ממצרים : 'וַיְהִ י בְ שַ לַח פַרְ

קרא עוד

מעלת אמירת שירת הים – פרשת בשלח

בנוגע לשירת הים שאמרו משה ובני ישראל לאחר שארע להם הנס הגדול של קריעת ים סוף, אומר המדרש )שמות רבה

קרא עוד

אילו של יצחק – פרשת בא

בפרשתנו מגיע תהליך גאולת ישראל ועשר המכות שהחל בפרשת "וארא" אל שיאו – תיאור מכת בכורות, ויציאת בני ישראל ממצרים.

קרא עוד

פרשת בא – פירושים נפלאים

ויסר מעלי רק את המוות הזה (י -יז) אמר המגיד הירושלמי הרה"ג רבי שבתאי יודלביץ זצ "ל :יש להבין מדוע

קרא עוד

המשך הלכות חשמל בשבת

לח( תרמוסטט שיש בו מתג ויסות "רגולטור" שאפשר לשנות בו את רמת הטמפרטורה שבה הוא מפעיל את המנוע, אע"פ שיש

קרא עוד

ערכו של הדיבור וחשיבותו

ערכו של הדיבור וחשיבותו בספר "חפץ חיים על התורה" מובא משל שהחפץ חיים היה רגיל לאומרו, כדי להמחיש ער כמה

קרא עוד

זיווג זמני – סיפור – רבינו הארי

באחד הימים ,הגיע אל רבינו האר "י ז צ "ל ' בחור רווק מבוגר מעל גיל 40 אשר השתתף במספר

קרא עוד

וטהר לבנו – פרשת בא

וטהר לבנו – בא 1 שבט – ראש השנה לאילנות במשנה ר"ה א' א' , מובאת מחלוקת בית שמאי ובית

קרא עוד

הלכות מלאכת דש

מלאכת דש היא אחת מט"ל אבות מלאכות האסורות מן התורה בשבת. מהות מלאכת דש היא, הוצאת מין אחד הבלוע ומכוסה

קרא עוד

השבת – תיקון למידת היסוד

איתא בזוהר חדש )פ' בשלח(: "רזא דמלה, כד פקיד לון קב"ה לישראל במרה על שבתא, בגין דאתיא מדת דינא, לקטרגא

קרא עוד

אשר קידשנו במצוותיו – פרשת בא

בפרשתנו מופיעה המצוה הראשונה שבה נצטוו בני ישראל והיא מצוות קידוש החודש ע"י בי"ד )כדברי רש"י הראשון על התורה(. יש

קרא עוד

והגדת לבנך – חידות

א( חידה: מה מטרת מכות מצרים? תשובה: לקרב את עם ישראל לאמונה ודבקות בהשי"ת בהכחשת כל אמונה חוץ ממנו יתברך.

קרא עוד

אור החיים הקדוש – פרשת בא

א( אור החיים הקדוש – עליית ראשון- מה השמחה הגדולה במכות מצרים שנזכר עליה שם הוי"ה : 'וַי ֹּאמֶ ר

קרא עוד

חשיבות הקשר בין הורים לילדים – פרשת בא

חשיבות הקשר בין הורים וילדים בתחילת פרשת השבוע התורה מספרת שלאחר שהתרה משה רבנו בפרעה שאם לא ישלח את עם

קרא עוד

תפילת הבעל שם טוב

כוחה של תפילה תמימה בשנים טרם התגלה בפומבי וייסד את התנועה החסידית, נהג רבי ישראל שהתפרסם כ'בעל שם טוב' לטייל

קרא עוד

לשון הרע – עיכוב גאולה

לרדת באמצע הדרך ולא לשמוע לשון הרע פעם נסע החפץ חיים בעגלה עם סוחרי בהמות וסוסים. בכל הדרך שוחחו הסוחרים

קרא עוד

פרשת וארא – עלון מורה

כָּבֵ ד לֵב פַּרְּ עֹה מֵ אֵ ן לְּ שַּ לַּח הָּ עָּם מה הכוונה “ כבד לב פרעה ”?

קרא עוד

שבת שובב"ים

ראה אחי ולמד כי ישנו קשר אדוק בין לימוד הלכות השבת בכלל ושמירת דקדוקיה ומצוותיה בפרט, לקדושת האדם בכלל ובפרט

קרא עוד

התבוננות בעשר המכות

במאמר זה נתבונן במכות שהביא הקב"ה על המצרים: מספרם , מדוע דוקא עונשים אלו ומדוע בסדר זה דוקא . עשר

קרא עוד

פרשת וארא – אור החיים הקדוש

א( אור החיים הקדוש – עליית ראשון- ביאור נפלא בדברי רז"ל 'גילו ברעדה' במקום גילה שם תהא רעדה: ' וַיְדַ

קרא עוד

מלאכת מעמר – הלכות

מבוא למלאכת מעמר- מלאכת מעמר היא אחת מט"ל אבות מלאכות אסורות מן התורה בשבת. מהות מלאכת מעמר היא, איסוף וקיבוץ

קרא עוד

הבאבא סאלי – בעל רוח הקודש האחרון

בכל שנה ושנה בסמיכות לפרשת וארא חל מועד הילולתו של האדמו"ר הקדוש והטהור ר' ישראל אבוחצירא – הבבא סאלי זיע

קרא עוד

חשיבות מידת הכרת הטוב

חשיבות מידת הכרת הטוב בפרשתנו פרשת וארא התורה מספרת על שבע המכות הראשונות – דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין,

קרא עוד

מעלת התהילים – מעשה שסיפר הרב אביאל חורי שליט"א

מעשה שספר הרב אביאל חיים חורי שליט"א: לפני כמאה שנה בעיר בגדאד, בימיו של הגאון רבינו יוסף חיים, שהיו אז

קרא עוד

מעלת התודה

הרב קנייבסקי סיפר סיפור שממחיש היטב את אמירת תודה לבורא: שני יהודים שהגיע זמנם למות, הלכו בדרך, ומשמים כבר שלחו

קרא עוד

תפילת שחרית מוקדמת- ממתי אפשר להתפלל שחרית

תפלת שחרית מוקדמת  רבים שואלים: מאמתי מותר להתחיל בתפילת שחרית?  ישנם אנשים רבים שצריכים להגיע למקום עבודתם בשעה מוקדמת מאד

קרא עוד

סיפורים נפלאים – פרשת וארא

"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב" רש"י מבאר: וארא אל האבות. כך אנו אומרים גם בתפילת שמונה עשרה: אלוקי

קרא עוד

חינוך ילדים – חינוך או אילוף ?

בהרצאות רבות שאלתי את הקהל: מהו 'חינוך'? היו שענו 'הקניית ערכים'. אמרתי להם: גם האדון הקנה לאריה ערך מסוים, להיות

קרא עוד

ההורים חייבים לי…?

ההורים חייבים לי? רוב הזוגות מתחתנים עם גישה של – 'ההורים חייבים לי!'. גישה זו אינה נכונה משתי סיבות: סיבה

קרא עוד

מציאות הבורא – פרשת וארא

בפרשתנו פרעה סופג 7 מכות מתוך 10 המכות שהביא הקב"ה עליו ועל עמו לאחר התעללות בעם ישראל במשך כ-58 שנה

קרא עוד

הבבא סאלי – רבי ישראל אבוחצירא

 האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא הנקרא: 'בבא סאלי' נולד בראש השנה של שנת תר"ן לאביו האדמו"ר רבי מסעוד, בנו בכורו של

קרא עוד

בעל הבית של העולם…

ו ִאם ָמֵאן ַא ָּתה ְל ַש ֵּלַח ִהֵּנה ָאנֹ ִכי נֵֹגף ֶאת ָּכל ְּגב ּו ְלך )שמות פרק ז,

קרא עוד

חינוך ילדים

טוב ארך אפים מגיבור כאשר הקב"ה ממנה את משה רבינו ואת אהרן אחיו להנהגת הכלל, נאמר "ויצוום אל בני ישראל…."

קרא עוד

קריאת התורה – פרשת ויחי

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה – פרשת ויגש

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה – פרשת מקץ

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה – פרשת וישלח

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה – פרשת ויצא

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה – פרשת תולדות

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה – פרשת חיי שרה

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה – פרשת וירא

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה – פרשת לך לך

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה – פרשת נח

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

קריאת התורה – פרשת בראשית

מטרתנו אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר מי אנחנו יהודים פשוטים רק השם בשם השם נעשה ונצליח לשאלות ניתן ליצור קשר

קרא עוד

רבי יוסף קארו – מרן הבית יוסף

מר"ן הבית יוסף רבי יוסף קארו רבי יוסף קארו מגדולי הרבנים ופוסקי ישראל בכל הדורות, מחבר ה"שולחן ערוך" וה"בית יוסף"

קרא עוד